SZÁMLÁZÓ PROGRAMOK BEKÖTÉSE - MINDEN, AMIT TUDNI ÉRDEMES

A Magyar Közlöny 2018. június 1-jei számában megjelent az online számlázás végrehajtási szabályait tartalmazó 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosítása, melynek következtében minden akadály megszűnt a számlázó programok adóhivatalhoz való kötelező online bekötése elől, azaz 2018. július 1-jétől élesedhet a rendszer.


A Pénzügyminisztérium álláspontja szerint mivel az adatszolgáltatást a program automatikusan végzi el, így ezzel kapcsolatosan azon vállalkozások számára, akik számlázó programot használnak semmilyen plusz munkát nem jelent az online összeköttetés.


Az online adatküldéshez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által létrehozott környezet ide kattintva elérhető. Az oldalon a vállalkozásoknak regisztrálniuk kell (regisztrációhoz kapcsolódó segítség itt érhető el), azonban részletes leírást kaphatnak a használathoz szükséges informatikai feltételekről regisztráció nélkül is!
 

A regisztráció lényege, hogy a folyamat végén a regisztrált vállalkozás kap egy úgynevezett technikai felhasználót. Ennek a felhasználónak a segítségével társítja a NAV rendszere a vállalkozáshoz a számlázó programot, illetve a beérkező adatokat. A technikai felhasználó adatait a számlázó program erre kijelölt részén tehát rögzíteni kell, hogy összeálljon az adatszolgáltatáshoz a kapcsolat, az azonosíthatóság.


Ahogy tavaly már felhívtuk figyelmét július 1-jén indul a KOBAK, vagyis a NAV Külső Online Bejelentő és Adatszolgáltatási Keretrendszere, azaz a pénztárgépekhez hasonló online összeköttetés a hivatal és a számlázó programok között.


Július 1-jétől minden olyan számlát jelenteni kell az adóhatóság részére, mely legalább 100 ezer forintot elérő ÁFA összeget tartalmaz.
 

Pár fontos információ a működéssel kapcsolatosan:

 • Adatszolgáltatási kötelezettség abban az esetben áll fent, ha az ügyletben résztvevők belföldi adóalanyok, tehát magánszemélyek részére történő értékesítésről nincsen adatszolgáltatási kötelezettség.
   
 • Az adózónak nem kötelező leválogatnia a minimum 100 ezer forint összeget meghaladó ÁFA tartalmú számláit, dönthet úgy, hogy minden számlájáról adatot szolgáltat.
   
 • Az adatszolgáltatás kötelezettje minden esetben a számla kibocsátására kötelezett adóalany akkor is, ha a számla kibocsátását meghatalmazottja végzi.
   
 • Az adatszolgáltatásnak abban az időpillanatban kell teljesülnie, mely időponttól az adott sorszámú számla egyetlen adata sem írható felül, adattartalmának módosítására csak egy új sorszámon kibocsátott számlával egy tekintet alá eső okirattal (módosító vagy stornó számlával) van lehetőség.
   
 • A számlán nem lehet feltűntetni, hogy a jelentés az előírásoknak megfelelően megtörtént-e, hiszen az adatszolgáltatás a számla lezárását követően készül. A számla adatait a NAV-nak teljesített adatszolgáltatást alátámasztó, igazoló adatokkal sem lehet kiegészíteni. Célszerű az adatszolgáltatás teljesítéséről szóló, NAV által küldött válaszüzenetet visszakereshető módon megőrizni.
   
 • A másik tagállamba vagy harmadik országba teljesített adómentes termékértékesítésről kiállított számla adatairól nem kötelező online adatszolgáltatást teljesíteni.
   
 • Áthárított adó hiányában az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki a fordított adózás alá eső ügyletekre.
   
 • A tervek szerint a számla befogadójának nem lesz jogszabályi kötelezettsége a számlakibocsátó online számlaadat-szolgáltatási kötelezettségének ellenőrzésére.
   
 • Az adatszolgáltatásnak a számlázó programból automatikusan emberi beavatkozás nélkül kell történnie.
   
 • Az olyan számlázó programmal kiállított számla esetén, amelyen a másik belföldi adóalanyra áthárított adó összege elérte vagy meghaladta a 100 000 forintot, nemcsak a számla, hanem annak módosítása, érvénytelenítése is adatszolgáltatási kötelezettség alá esik.
   
 • Az eredeti számlára abban az esetben kell hivatkozni, ha például vevő jelzi, hogy a kapott számlán hibás teljesítési időpont szerepel. Az adóalany a vevő jelzését elfogadva érvényteleníti a számláját és új számlát bocsát ki, helyes teljesítési időponttal. Ebben az esetben az új számla kibocsátására az eredeti számlán szereplő hibás teljesítési időpont javítása céljából került sor, ezért az eredeti számlára az új számlának is hivatkoznia kell.


A fentiekben meghatározott működéssel kapcsolatos információk csupán kivonatok, melyek az irodánkhoz eddig befutott kérdésekre épülnek. Amennyiben Önnek olyan kérdése van, melyre a listában nem találja a választ, úgy ajánljuk figyelmébe a NAV tematikus oldalát, melyet ide kattintva érhet el.
 

Amennyiben vállalkozása továbbra is kézzel, számlatömbben vagy íven kiállított számlákkal dolgozik, úgy az adatszolgáltatási határidők és értékhatárok az alábbiak szerintalakulnak:

 • 100.000 - 499.999 forint ÁFA tartalom között: a kibocsátást követő 5 naptári napon belül
   
 • 500.000 forint ÁFA tartalmat elérő számla esetén: a kibocsátást követő naptári napon belül 
   

Kézzel, számlatömbben vagy íven kiállított számlák módosítása, stornírozása esetében az adatszolgáltatási határidő és az értékhatár:

 • 100.000 - 499.999 forint ÁFA tartalom között: a kibocsátást követő 5 naptári napon belül
   
 • 500.000 forint ÁFA tartalmat elérő számla esetén: a kibocsátást követő naptári napon belül 
   

FIGYELEM! Ezúton szeretnénk felhívni irodánk jelenlegi és jövendőbeli ügyfeleinek figyelmét arra, hogy irodánk az adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeket semmilyen körülmények között nem vállalja át ügyfeleitől! Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségnek ügyfelünk nem tesz eleget, úgy annak jogkövetkezményeiért csak és kizárólag őt terheli felelősség! Irodánk a könyvelésbe beállított számlákra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését nem ellenőrzi – sem ügyfeleink által kiállított, sem befogadott számlák esetén.

Kosár

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok