ADÓZÁS A KATA SZERINT - HA KICSIBEN GONDOLKOZIK

Teljes nevén kisadózó vállalkozások tételes adója, melyet a 2012. évi CXLVII. törvény szabályoz. Ezen adó alanya lehet egyéni vállalkozó és a vele egy jogi kategóriába eső vállalkozók, mint egyéni ügyvéd és végrehajtó. A társas vállalkozásokat tekintve korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság nem választhatja, de betéti társaság és közkereseti társaság is csak akkor lehet alanya, ha a tulajdonosi összetételük kizárólag természetes személyekből áll.

Induló és működő vállalkozások is választhatják az év végén vagy év közben is. A választásnál fontos mérlegelni, hogy az adóalany az év hátralévő részét tekintve időarányosan nem lépi-e át a 12 millió forintos korlátot.

Fontos változás az éves értékhatár növekedése mellett, hogy 2017-től a KATA felső határa magasabb (12 millió forint), mint az alanyi ÁFA mentességé (8 millió forint). Ennek következtében, ha KATA alanyként a bevétel meghaladja a 8 millió forintot a KATA alany ÁFA alannyá is válik.

Ezen adózási módnak ugyan nincsen bevételi korlátja, de évi 12 millió forintos bevételig (vagy az évből hátralévő időt figyelembe véve ennek arányában) célszerű választani, mert az e fölé eső rész után a törvény lineárisan 40% adókulcsot határoz meg.

Betéti társaság, mint KATA-s vállalkozás esetén a működésben közvetlenül közreműködő tagokat kell bejelenteni a KATA hatálya alá, kivéve azon munkavállalókat, akik munkaviszony keretében látják el feladataikat. Értelemszerűen a nem közreműködő tag után nincsen adó, de ezen tag nem csinálhat semmit a vállalkozás érdekében. Ezt célszerű a társasági szerződésben is leszögezni, egy későbbi adóhatósági ellenőrzés során hasznos lehet.

A KATA választásakor fontos meghatározni a KATA-s státuszát, mely lehet főállású, vagy nem főállású. Nem főállású KATA alanyról akkor beszélünk, ha máshol főállással rendelkezik, nyugdíjas, vagy bármilyen egyéb jogviszony címen (például GYES) teljes társadalombiztosítási ellátásra jogosult.

Az adó mértéke főállású KATA-s esetén 50 vagy 75 ezer forint/hó, míg nem főállású KATA-s esetén 25 ezer forint/hó, melyet a tárgyhónapot követő 12-ig kell megfizetni. A 75 ezer forintos adó megfizetése esetén a járulékszámítás alapja magasabb (136.250Ft, 81.300Ft helyett), így a befizetett nyugdíjjárulék is nő, azaz nagyobb összegű öregségi nyugdíjra jogosít.

KATA jogállás esetén bevételi nyilvántartás vezetése elegendő, azonban, ha ÁFA alanyiságot és/vagy munkavállalót is foglalkoztat, úgy teljes könyvvitel alkalmazása kötelező. A KATA alany is köteles archiválni bevételi bizonylatait, és szigorú számadású nyomtatványainak beszerzéséről is nyilvántartást kell vezessen.

A kiállított számláira köteles ráírni, hogy „kisadózó”, melynek szerepe azon partnerek esetén fontos, ahova a KATA alany éves szinten 1 millió forintot meghaladó összegben állít ki számlát, mert ebben az esetben a partnert az adóhatóság irányába bejelentési kötelezettség terheli.

Az adóhatóságnak év végén jogában áll az adóalany KATA alanyiságát megszűntetni, ha felhalmozott adótartozása meghaladja a 100 ezer forintot.

A KATA adóalany jövedelemigazolás igénylésekor előző évi bevételeinek 60%-ról kap jövedelemigazolást.

A KATA adóalany a helyi iparűzési adó megállapításakor is kedvezményben részesül, ebben az esetben, ha a helyi adóhatóságnál is nyilatkozik, KATA alanyiságáról választhat, hogy a tételes iparűzési adó bevallás helyett egyszerűsítetten, évente kétszer 25 ezer forintban fizeti meg az adót általány adó jelleggel. Ez azon KATA alanyoknak előnyös, akiknek éves bevétele meghaladja a 2,5 millió forintot. Ennél a bevallási formánál nincs szükség költségigazolásra az iparűzési adó esetében sem, így a könyvelőre sincsen szükség.
 

A KATA az alábbi adónemeket váltja ki:

- vállalkozói személyi jövedelemadó,

- vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó,

- társasági adó,

- személyi jövedelemadó,- járulékok (egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék),

- egészségügyi hozzájárulás,

- szociális hozzájárulási adó,

- szakképzési hozzájárulás


A KATA megfizetésével a KATA alany nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól.

Kosár

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok