2024. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK ÉRTHETŐEN - 2. RÉSZ, BENNE: JÖVEDELEMADÓK: SZJA, TAO, KIVA

Az államigazgatás gépezete 2023-ban sem tétlenkedett. Számos jogszabály változott, mindemellett ezek áttekintését továbbra sem egyszerűsíti le, hogy a háborús veszélyhelyzet (meghosszabbítva 2024. május 23-ig) miatt rengeteg kormányrendelet készül, melyek hatályon kívül helyeznek jogszabályokat részben, vagy teljes egészében, továbbá szinte egyik pillanatról a másikra jogszabályi szintre emelkednek, vagy részlegesen beépülnek törvényeinkbe. Ennél már csak az a kellemetlenebb, mikor a beépülő kormányrendelet részlet megváltozva kerül törvényi szintre.

Ahogy a korábbi években, úgy idén is adónemenként fogom összefoglalni a változásokat és továbbra sem térek ki a szakmai (számvitelt érintő változásokra), valamint azokra sem, melyek a portfóliómba tartozó ügyfeleket nem érintik.

 

Személyi jövedelemadó - általánosságban:

Az SZJA mértéke, ahogy az Alaptörvényünk is tartalmazza továbbra is 15%. Jó hír, a ma ismert, már 2023-ban is meglévő adókedvezmények, úgy mint: első házasok, családi adó- (és járulék), négy, vagy több gyermeket nevelő anyák, 30 év alatti anyák és végül de nem utolsó sorban 25 év alatti fiatalok kedvezménye változatlan formában megmarad a 2024. adóévben is. A tervekkel ellentétben sajnos nincs keret az adókedvezmény kibővítésére a háromgyermekes anyákkal. A már ismert formában él tovább a személyi kedvezmény is.

SZJA – adminisztratív változások:

Említésre érdemes változás, hogy a 30 év alatti anyák adókedvezményéhez a továbbiakban nyilatkozatételre lesz szükség, mely tartalmazza a jogosultság jogcíme mellett a gyerek vagy a magzat adatai mellett a jogosultság megnyílásának/megszűnésének napját.

Adminisztratív egyszerűsítés 2024-től, hogy egy nyilatkozat szükséges a kedvezmények igénybevételéhez (4 gyerekes anyáknak, első házasoknak és a személyi kedvezményeseknek) és ha nincs változás nem kell azt évente megismételni.

A családi adókedvezmény kapcsán változik a tartósan beteg és a súlyosan fogyatékos személy fogalma, a továbbiakban ide értendő a 18. életévét betöltött magánszemély is, így a jövőben utánuk a magasabb összegű családi pótlék helyett fogyatékossági támogatás jár, vagyis magasabb összegű családi adókedvezmény vehető majd igénybe.

Szóra érdemes változás, hogy a sporttevékenységből, előadói és művészeti tevékenységből származó jövedelem adóját a tevékenység végzés helye szerinti államban kell megfizetni.

SZJA – adóváltozások:

Változik, és a jogalkotó szándéka szerint egyszerűbbé válik viszont a kifizetőt terhelő adó (üzleti vendéglátás/reprezentáció) kapcsán az adóbevallás, ugyanis 2024-től a „repi SZJA” bevallása negyedévente lesz esedékes. A fél szuperbruttó intézménye azonban továbbra is megmarad, vagyis az adóalapjának a bruttó 18%-kal növelt értéke tekintendő. Jelen ismereteim szerint a szociális hozzájárulási adóra ez a módosítás nem vonatkozik, az továbbra is havi gyakorisággal bevallandó.

2024-től a csekély értékű ajándékozásra kedvezőbb adózás mellett évente három alkalommal lesz lehetőség a korábbi egy helyett.

Apropó, üzleti vendéglátás/ajándék/reprezentáció: 2024-től jogszabályi szinten lesz adómentes a bor, HA: közvetlenül borászati engedélyestől ÉS palackozott kiszerelésben ÉS oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott kerül megvásárlásra ÉS az ajándékozó nyilvántartást vezet, melyből megállapítható a beszerzés forrása és a termék felhasználása, vagyis amennyiben a beszerzés közvetlenül a pincészettől (termelőtől) történik. Magyarán a boltban megvásárolt borra, a termelőtől a palackon kívül bármilyen más kiszerelésben megvásárolt és import borra a változás nem vonatkozik.

Érdemes megemlíteni továbbá, hogy újdonságként megjelenik az SZJA törvényben az induló vállalkozás fogalma és ehhez kapcsolódóan a tagsági joghoz kötődően pár adókedvezmény bizonyos feltételek mellett.

A végére pedig egy apró érdekesség: adómentessé válik a számsorsolásos játékon elnyert pénznyeremény.

 

Személyi jövedelemadó – egyéni vállalkozóknak:

Az évközi verebek által csicsergett változás, mely szerint a másodállású átalányadós egyéni vállalkozónak is meg kell fizetni a minimálbér/garantált bérminimum szerinti TB és szociális hozzájárulási adókat szerencsére nem került beépítésre az adórendszerbe.

Szomorú hír viszont, hogy az egyéni vállalkozókra vonatkozó adózási szabályok egyszerűsítésére vonatkozóan a kormány visszatáncolt, mert úgy ítélték meg, hogy további társadalmi egyeztetés szükséges, vagyis lényegében az egyéni vállalkozók 2024-ben változatlan feltételekkel maradnak játékban. Számukra a 2025. adóév tartogathat újdonságokat. 

Az egyéni vállalkozói kört, ezen belül is az átalányadózó egyéni vállalkozókat érintő változás, hogy a törvények értelmében a 2.320.000Ft adómentes értékhatár a decemberi minimálbér emeléssel januártól 2.668.000Ft-ra emelkedik.

A rossz hír is ezzel kapcsolatos, hiszen a minimálbér/garantált bérminimum után mindenképpen meg kell fizetni a 18,5%-os TB-t, mely 
minimálbér esetén: 42.920Ft-ról 49.210Ft-ra,
garantált bérminimum esetén 54.834Ft-ról 60.310Ft-ra emelkedik.

Ezzel összhangban, a törvényileg emelt minimálbér és garantált bérminimum 112,5%-a után fizetendő 13%-os szociális hozzájárulási adó is emelkedik, mely
minimálbér esetén: 33.930Ft-ról 38.903Ft-ra,
garantált bérminimum esetén 43.349Ft-ról 47.678Ft-ra emelkedik.

 

Társasági adó:

Nem változik az adó mértéke, azaz továbbra is egységesen 9% marad, azonban részben a globális minimumadó miatt rengeteg módosítás érinti 2024. januártól.

K+F: új támogatási jogcím kerül bevezetésre a globális minimumadó miatt, hogy a kedvezmény ott is érvényesíthető legyen, mert az új K+F adókedvezmény a globális minimumadóban elismert visszatérítendő adókedvezmény.

Fontos kiemelni, hogy ennek keretében szűkült az elszámolható költségek köre a korábbi K+F adóalapcsökkentő tételekhez képest. Az adókedvezményt az alap- és alkalmazott kutatás, a kísérleti fejlesztés tevékenységekre és az ezekhez kapcsolódó tételesen felsorolt közvetlen költségekre lehet alkalmazni a 2024. adóévtől.

A kedvezmény mértéke az elszámolható költség maximum 10%-a, melyhez euró alapú felső határértékek is kapcsolódnak majd. A kedvezmény a felmerülés évében és az azt követő 3 évben használható fel.

Ehhez kapcsolódóan változik az adókedvezmények érvényesíthetőségének sorrendje. Az imént részletezett K+F kedvezmény lesz az első és segítségével akár nullára is csökkenthető a társasági adó.

Bejelentett részesedés: amnesztiát hirdet a NAV! A 2023. december 31-ét megelőző napon bejelentett részesedésnek nem minősülő részesedését az adózó a 2023. évre vonatkozó társasági adóbevallás benyújtásának határidejéig bejelentheti és 2023-tól bejelentett részesedésként kezelheti.

Ellenőrzött külföldi társaság: általánosabb szabályok mentén, lazábban kerül meghatározásra a definíció.

Vállalkozás érdekében felmerülő költségek, ráfordítások: kiegészül a nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek és ráfordítások köre. Az olyan államokba kiáramló jogdíj és kamatfizetések nem lesznek levonhatóak, amelyek nem együttműködő országok és területek az EU-s jegyzékben, vagy nulla, avagy alacsony adókulcsúnak minősülnek.

Kapcsolt vállalkozások: itt is a definíció kerül pontosításra. Eddig csak az anya-leány kapcsolat esetében volt elegendő a 25% részesedés vagy jogosultság a kapcsolt jelleg megállapításához. A továbbiakban testvérkapcsolatok bizonyos esetében is elegendő lesz a 25% részesedés ahhoz, hogy kapcsoltságot eredményezzen.

Fejlesztési adókedvezmény: az Európai Bírósági engedélyen alapuló kedvezmények feltételeit pontosítják, melyre akkor lehet szükség, ha az adókedvezményből létrehozott beruházás jelenértéke eléri a 110 millió eurót (korábban 100 millió eurót).

Energiahatékonysági beruházás, felújítási adókedvezmény: új fogalmak érkeznek, mint „alternatív beruházás, felújítás”, melyet figyelembe kell venni az elérhető adókedvezmény mértékének meghatározásakor. Az adókedvezmény mértéke 15 millió eurónak megfelelő forintösszegről 30 millió eurónak megfelelő forintösszegre nő, melynek feltétele, hogy az energiahatékonyságnak legalább 20%-kal kell javulnia. Változnak a részletszabályok és további fogalmak is pontosításra kerülnek.

 

Kisvállalati adó:

Ami a 10%-os kulcsot illeti változás itt sem történik. A szociális hozzájárulási adó törvénnyel történik harmonizáció, azaz a KIVA alap meghatározása során a doktori képzésben résztvevők után érvényesíthető adókedvezmény itt is a minimálbér kétszeresében kerül maximalizálásra.

KIVA szerint adózó vállalkozás esetében, ha a könyvszerinti értéken valósul meg az átalakulás, akkor a jogutódok 15 napon belül választhatják újra a KIVA-t (ez korábban 2 évig tilos volt).

 

Kurdi Dávid

Kosár

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok