2021. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK - 3. RÉSZ, BENNE: ÁFA, EKAER, ONLINE SZÁMLÁZÁS

2020 bár rendhagyó év volt sok szempontból is a járvány miatt és számos könnyítést, változást jelentettek be már évközben a gazdaság életben tartása érdekében több módosítás csak az újév elején lép hatályba. Mostani írásunk célja, hogy a 2021-től hatályos adóváltozásokat.

Fontos megemlíteni azonban a 2020-ban év közben történt változásokat is, így először elevenítsük fel ezeket, nehogy a vírus miatt feledésbe merüljenek!

2019-hez hasonlóan idén is a nyár közepétől csökkent a szociális hozzájárulási adó ismét két százalékponttal, így mértéke már 15,5%.

2020. júliusától szűntették meg a nyugdíjbiztosítási járulékot (10%), az egészségbiztosítási járulékokat (7%) és a munkaerőpiaci járulékot (1,5%), melyeket egységesen a társadalombiztosítási járulék (18,5%) váltott.

Szintén a nyári hónaptól lépett életbe a NAV OSA 2.0, azaz a valós idejű online számla adatszolgáltatás minden olyan ügyletről, mely adóalanyok között (adószámmal rendelkező adózók) történik. Emiatt változott a számlák alaki tartalmára vonatkozó előírás is, illetve csökkent a számlakiállításra rendelkezésre álló „ésszerű” idő is 15 napról 8 napra.

A fenti három változás minden vállalkozást érintett, azonban a járványhelyzet miatt több szektor specifikus és ideiglenes jellegű kedvezmény, könnyítés is bevezetésre került, melyek összefoglalása jelen tájékoztató sorozatunknak nem tárgya.


Általános forgalmi adó (ÁFA):

Jelentős változások lesznek januártól az általános forgalmi adóban, melynek okai között jogharmonizáció és egyszerűsítés egyaránt megtalálható.


Elektronikus kereskedelem

Uniós jogharmonizáció miatt változnak 2021. július 1-től a hatályos elektronikus kereskedelmet szabályozó rendelkezések. A változásokban érvényesül az adminisztrációs és adófizetési ügymenet egyszerűsödése mellett a rendeltetési tagállam szerinti adóztatás erősödése.

Főszabály szerint az uniós távértékesítéseknél a termék annak rendeltetési helye szerint adóztatandó. Az adminisztrációs terhek enyhítése érdekében viszont az egységes 10.000 eurós értékhatárt meg nem haladó értékesítések esetén a teljesítés helye a letelepedés szerinti tagállam, bár az adózó értékhatár alatt is választhatja a főszabály szerinti adózást. Az értékhatár felett ugyanakkor a végső felhasználó letelepedése szerinti államának az áfa kulcsát kell alkalmazni az értékesítésre.

Kedvező változás, hogy a célországbeli regisztrációs kötelezettség megszűnik, helyette az Uniós szinten kibővített MOSS rendszer alkalmazható. Eszerint a távértékesítő saját nyelvén, egységes portálon keresztül tehet eleget bevallási, adófizetési kötelezettségének.

Az elektronikus kereskedelem adótisztaságának elősegítése érdekében adófizetésre kötelezetté teszik azokat az adóalany elektronikus felületeket (platformokat), amelyek más adóalany, azaz az értékesítők, által történő termék értékesítését segítik elő az elektronikus felület használatával. Ennek érdekében fikcióval két ügyletre kell bontani a termékértékesítést, és úgy kell tekinteni, mintha az adott terméket az értékesítő a platformnak, a platform pedig a megrendelőnek értékesítette volna.

További módosítás, hogy az Uniós vámszabályokkal összehangoltan, a harmadik országból érkező 22 eurós értékhatárt meg nem haladó import küldemények áfa mentessége megszűnik.


Behajthatatlan követelések

A törvény kibővíti 2021. január 1-től a behajthatatlan követeléshez kapcsolódó adóalap-csökkentési, visszaigénylési lehetőségek körét a magánszemélyekkel szemben fennálló követelések beemelésével. Átmeneti rendelkezésként visszamenőlegesen 2015. december 31-ig lehetővé teszik az áfa visszaigénylést. Rugalmasabb lesz a fennálló követelés időtartamának meghatározása is, a polgári törvénykönyv szerinti elévülési idővel összhangban szabályozzák a visszaigénylés feltételéül szolgáló éven belül fennálló követelésekhez kapcsolódó visszaigénylési lehetőséget.


Építőipart érintő szabályok

Az újépítésű lakások értékesítésére vonatkozó 5%-os áfa 2021. január 1-től visszavezetésre kerül a 2021. január 1. utáni ügyletek tekintetében.


Csoportos adóalanyiság

A csoportos adóalanyiság létrehozásának, megszüntetésének időpontja megválasztásában nagyobb szabadságra ad lehetőséget a törvény. Eszerint az adóalanyok maguk választhatnak, hogy mely időponttól kérik a csoportos adóalanyiság létrehozását, vagy megszüntetését, illetve valamely tag mikortól szeretne csatlakozni, kiválni a csoportból. A törvény lehetőséget teremt továbbá a csoport váltás folyamatosságára is.


EKÁER

2021. január 1-jétől az EKÁER szempontból kockázatosnak nem minősülő termékek esetében teljesen megszűnik majd a jelentési kötelezettség. A jövőben már csak a megadott érték vagy tömeghatárt meghaladó ún. „kockázatos termékek” tartoznak az EKÁER hatálya alá. A kockázatos termékek körének esetleges bővüléséről eddig nem született rendelkezés. Az EKÁER-kötelezettségek nem, illetve hibás vagy hiányos teljesítése esetén továbbra is az áru értékének 40%-ig terjedő mulasztási bírság lesz majd kiszabható.


Online számla adatszolgáltatás és áfa bevallási tervezet

A korábbi tervekkel összhangban 2021. január 1-jétől (3 hónap türelmi idő mellett) véglegesen kiterjesztésre kerül az online számla adatszolgáltatás rendszere, immár a magánszemélyek és a külföldiek felé kiállított számlák tekintetében is.

2021 júliusától pedig az adóhatóság a rendelkezésére álló számla információk alapján elkészíti majd a vállalkozások számára az áfa bevallási tervezetet. A tervezetben megállapítják a fizetendő adót, valamint javaslatot tesznek az áthárított előzetesen felszámított áfa alapján a levonható adóra is. A tervezet adatait az adózónak kell majd szükség szerint módosítania, javítania. Az szja bevallás tervezettel ellentétben az adóhatóság által készített áfa bevallási tervezet csak annak kifejezett elfogadásával válik majd valódi bevallássá.

A számlák könyvelésének kötelezettsége nem szűnik meg, s a bevallás tervezet elfogadását, véglegesítését mindenképpen komoly ellenőrzési munka kell majd megelőzze.


Kurdi Dávid

Kosár

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok