2019. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK - 3. RÉSZ: ÁFA, CSOK, TAO, KIVA

A 2018-as év a címben említett adónemek kapcsán sok újdonságot nem hozott. Pár lényegi változás történt, cikkünkben ezeket foglaljuk össze.

 

Általános forgalmi adót érintő változások:

Az adónemet érintő fontosabb változások idén a kedvezményes lakás ÁFA és a hosszan friss tej körüli kérdések, ellenérzések rendezésére vonatkoztak. Emellett fontos változás a keveseket érintő utalványértékesítéshez kapcsolódó ÁFA elszámolás változása.


Lakóingatlan kedvezményes ÁFA kulcsa: az már többször is elhangzott az év folyamán, hogy a kormány a 2019. december 31.-ig érvényben lévő 5%-os kedvezményes ÁFA kulcsot az újépítésű lakóingatlanok kapcsán nem kívánja meghosszabbítani. A piaci szereplőkben emiatt jogos nyugtalanságot aztán az év végén sikerült eloszlatni egy átmeneti rendelkezéssel, mely értelmében minden olyan lakóingatlan kapcsán marad az alacsony ÁFA kulcs, mely 2018. november 1.-jén végleges építési engedéllyel rendelkezett. Ezen ingatlanok értékesítésének vonatkozásában 2023. december 31.-ig érvényes az átmeneti rendelkezés.


Tej: januártól nemcsak a friss tejet, hanem az ESL és UHT tejet is 5%-os ÁFA terheli, miután kiderült, hogy a lakosság túlnyomó többsége ezeket a termékeket preferálja.


Utalvány értékesítés: Európai Uniós irányelv miatti megfelelés okán változik az ÁFA törvény. A változás az utalványok értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket foglalja magában. A módosítás következtében a törvény kétféle utalványt különít el: az egycélút és többcélút.

Az egycélú utalványok azok, melyeknél a kibocsátáskor már ismert az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, tehát a fizetendő áfa összege, míg a többcélú utalványok esetében nem.

Előbbiek értékesítése során minden egyes értékesítéskor áfa-fizetési kötelezettség keletkezik, míg a többcélú utalványoknál a kibocsátáskor, átruházáskor és átengedéskor nem keletkezik adófizetési kötelezettség.

A változtatás célja egyértelműen az, hogy az utalványoknál - ha előre ismert az alkalmazandó áfa kulcsa - az adófizetési kötelezettség előbb keletkezzen, tehát nem az utalvány beváltásakor, hanem már az utalvány értékesítése után.

 

Családok Otthonteremtési Kedvezménye:

A lakástakarék-pénztári rendszer gyors felszámolását követően viszonylag hamar megjelentek a CSOK lazább, megújult feltételei, melyek közül a leginkább érdemes kiemelni, hogy 2018. december 1-től igényelhető a „CSOK 2,6+10” konstrukció, mely azt jelenti, hogy már a két gyereket nevelő családok is igényelhetik a támogatott 10 millió forintos hitelt, azonban csak abban az esetben, ha új ingatlant építenek vagy vásárolnak.

A „CSOK 10+10” konstrukciót, mely a három gyerekes családok számára volt elérhető szintén a korábban említett decemberi dátumtól felváltja a „CSOK 10+15”, mely azt jelenti, hogy a korábbi tízmillió forintos vissza nem térítendő otthonteremtési támogatáshoz 15 millió forintig igényelhető a támogatott hitel.

 

Társasági Adó változásai:

Számos apró, kevésbé fontos változás között a lényegesebbek, hogy megszűnik az előadó-művészeti szervezetek TAO támogatása és kiegészülnek a látványcsapatsportok támogatásának jogcímei a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeire vonatkozó passzusokkal. A fentieken túl fontos változás, hogy januártól bevezetik a csoportos társasági adó alanyiság rendszerét.

 

Kisvállalati adó:

Alapvetően kedvező módosításokon esik át a KIVA a bemeneti feltételei vonatkozásában. 2019-től 1 milliárd forintra emelkedik az árbevételre és a mérlegfőösszegre vonatkozó korlát.

További kedvező pontosítás, hogy a korábbi, kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó rendelkezések is megváltoztak, főképp a külföldön adóztatható jövedelmek kapcsán.

Ha már bent van az adózó kevésbé kedvező módosítás, hogy egy változás beemeli az adóalapba a béren kívüli juttatások és a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások körét.

 

A 2019. évi adóváltozásokkal foglalkozó cikkeink további részeiben sok minden más mellett szó lesz az adminisztráció csökkentésről, a személyi jövedelemadóról és a szociális hozzájárulási adóról.

Kosár

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok